צפנים בתורה

[email protected]

[email protected]

 

 

 

מדריך למשתמש

א. הזן את הביטוי המיועד לחיפוש, בשדה "ביטוי לחיפוש".

ב. בחר את טווח הדילוג הרצוי, בשדות "דילוג מינימלי" ו"דילוג מקסימלי".

ג. סמן היכן ברצונך לחפש, ע"י לחיצה על לפחות אחד הלחצנים דלהלן: א. הלחצן "חמשה חומשי תורה" [ברירת מחדל]. ב. לחצני החומשים המבוקשים. ג. הלחצן "מתוך קובץ", כאשר אז יש - ללחוץ על לחצן "עיון – "ולבחור ממחשבך את הקובץ שבו יבוצע החיפוש. ד. הלחצן "טקסט", כאשר אז הטקסט שבו יבוצע החיפוש מתבקש להיות מוצג בתיבה שמתחת ללחצן זה - ע"י הקלדת הטקסט - או ע"י הדבקתו בלחיצה על הלחצן "הדבק" שמתחת לתיבה זו [אזהרה: בטקסט ארוך מומלץ להשתמש באפשרות "מתוך קובץ", שכן פעמים הדבקת טקסט ארוך לתוך תיבה זו אורכת זמן רב]. באפשרות זו ניתן לבחור האם, ללחוץ על הלחצן "אותיות בלבד" שמתחת לתיבה זו - כדי למחוק מהטקסט רווחים ומספרים וכל תו שאינו אות [כמו כן בשפה האנגלית אותיות רישיות יומרו לאותיות רגילות].

ד. לחץ על הלחצן "חפש".

ה. רשימת התוצאות תופיע בתיבת "רשימת התוצאות".

ו. בלחיצה על אחת התוצאות שבתיבת "רשימת התוצאות", התוצאה הנבחרת תופיע בצבע [שבחר המשתמש בלחצן צבע, אדום כברירת מחדל] בטבלת האותיות, ופסוקי התוצאה הנבחרת יופיעו בתיבת "פסוקי התוצאה הנבחרת" - בעוד שאותיות הביטוי המבוקש תוקפנה בסוגריים.

 

תמיכה: [email protected]

 

User Guide

 

1. Enter the phrase to be found, in the "Find what" field.

2. Select the desired skip range, in the "Minimal skip" and "Maximal skip" fields.

3. Select the desired database, by clicking on at least one of the following buttons: a. The "All Pentateuchs" button [default]. b. The buttons of the desired Pentateuchs. c. The "From File" button, in which case - click the "Browse" button - and select a file [of plain text format, Txt, utf-8 encoding] in which the search will be performed. The "Text" button, in which case - the text in which the search will be performed is required to be displayed in the box under that button – by typing the text – or by pasting it by clicking the "Paste" button under that box [Warning: In long texts it is recommended to use the "From File" button, since sometimes pasting texts into that box takes a long time]. In this option you can choose whether, to click on the "Letters only" button under that box  –  in order for the text to be cleaned of spaces and of numbers and of any character other than a letter [Additionally capital letters will be converted into small letters].

4. Click the "Search" button.

5. The list of results will appear in the "list of results" box.

6. Clicking on one of the results in the "List of results" box, the selected result will appear on the table of letters  –  in color (chosen by the user  –  or in red if no color is chosen), and the verses of the selected result will appear in the "Verses of selected result" box – whereas the letters of the desired phrase will be surrounded by brackets.

For support: [email protected]

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.